Vikten av balansen mellan den idiomatiska moroten & käppen på den svenska spelmarknaden

2023-11-03

Robert Bergman

Vikten av balansen mellan den idiomatiska moroten & käppen på den svenska spelmarknaden
Bild tagen från Clker

Svenska casinospelare har sedan början av januari 2019 stått inför ett vägval - det datum då den nuvarande svenska spellagen (2018:1138) trädde i kraft. Vissa väljer att gå på vägen som håller sig inom den svenska spelmarknaden gränser med all den säkerhet, konsumentskydd och skattefördelar som det innebär. Andra har valt att ta väg nummer två, där de avsevärt mycket bättre förmånerna och bonusarna som utländska casinon utan svensk licens erbjuder finns. 

Ingen av vägarna är tekniskt eller lagligt sett fel att välja. Det finns för- och nackdelar med båda två och det är ens egen personliga rätt att välja vilken av vägarna man vill ta. Det finns dock politiska och institutionella krafter som ogärna vill att valet ska förbli ditt och som aktivt försöker försvåra för de som väljer väg 2 - trots att det var samma krafter som åtminstone till viss del skapade detta vägval via de rådande spelmarknadsrestriktionerna.

Jag tror att man kan locka tillbaka många av de spelare som har valt väg 2 genom att balansera den idiomatiska moroten och käppen och med andra ord justera de hårda restriktioner som varit en klar bidragande faktor till att vissa spelare har valt att spela online casino utanför den svenska spelmarknaden från första början och samtidigt även se till att förbättra det för oss som föredrar att spela på casino med svensk licens.

Kanaliseringsgrad
Andelen onlinespel som äger rum på licensierade spelsidor
Statligt kanaliseringsmål
Statens förutbestämda mål om hur många casinospelare i Sverige som idealiskt sett ska välja att spela på licensierade spelsidor

En person som spelar på fysiska värdeautomer

Bakgrunden till problemet: En omreglerad spelmarknad (proposition 2017/18:220)

Representation av den idiomatiska 'käppen'Den dåvarande regeringen föreslog bland annat i proposition 2017/18:220 att det inte skulle vara tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller dela ut bonusar annat än vid det första speltillfället på svenska casinon. Tiden innan propositionen skickades in fanns det återkommande bonuserbjudanden tillgängliga 24/7, det fanns födelsedagsbonusar, namnsdagsbonusar, påskbonusar, julkalenderbonusar och allt däremellan. Det var en tid som bäst beskrivs som vilda västern och det fanns därför i ärlighetens namn ett stort behov av regleringar.

Utredningen som tillsattes delade inte regeringens förslag om att endast få lämna bonusar vid det första speltillfället och föreslog istället att införa ett krav på ett förtydligande av informationen kring regler och villkor som är kopplade till bonusar.

Folkhälsomyndigheten gick ett steg längre än regeringen och föreslog att bonusar borde förbjudas helt och hållet med hänsyn till problematiken som dessa kan utgöra för problemspelare. Folkhälsomyndigheten ville med andra ord att varje casinobonus skulle skickas till Fonus.

Stödlinjen ville istället begränsa storleken av bonusar och införa ett tak på hur stort bonusbeloppet maximalt skulle få vara. 

Andra remissinstanser, såsom Branschorganisationen för Onlinespel (BOS), Betsson, Paddy Power, Betfair och ATG motsatte sig fullkomligt ett införande av ett bonusförbud och även eventuella begränsningar av storlek och maximalt antal med anledning att detta skulle påverka konkurrensen och underminera statens kanaliseringsmål. Det fanns alltså redan i detta stadie misstankar om att en så pass hård svängning skulle leda till att svenska casinospelare istället valde att spela utanför den svenska spelmarknaden.

Källa: Proposition 2017/18:220 (se sida 154, kapitel 10.8, under rubrik "Bonuserbjudanden").

Vad hände med propositionen i slutändan?

Ett totalt förbud ansågs till slut vara för långtgående och oproportionerligt. Således slogs det fast att licenshavare endast skulle få erbjuda en bonus till spelare vid det första speltillfället som man spelar på något av licenshavarens spel. Denna reglering trädde i kraft den första januari 2019. 

Idag gäller fortfarande endast 1 bonus (oavsett form) per spelare och licenshavare och den får fortfarande endast delas ut vid det första speltillfället. Den första januari 2024 markerar 5 årsdagen för denna oböjliga reglering i Sverige och ännu finns det ingenting på tapeten som pekar på att någon utvärdering och eventuell justering kommer att göras.

Underminerade bonusbegränsningen statens kanaliseringsmål?

Enligt en studie utförd av Copenhagen Economics, på uppdrag av Branschföreningen för Onlinespel (BOS), framkom det att kanaliseringsgraden för online casino med svensk licens var 72%-78% under år 2020 och förväntades minska. Kanaliseringsgraden för sportspel under samma år uppskattades ligga mellan 80% och 85%, och även den förväntades minska under kommande år.

I studien ville man också ta reda på anledningen till att svenska casinospelare väljer att spela på olicensierade spelsidor. Av de konsumenter som antingen redan spelar på eller som överväger att spela på olicensierade casinosidor höll 58% med om att bonussystemet var den främsta anledningen. Här kan du se en graf av svaren som framkom i Ipsos konsumentundersökning (på uppdrag av Copenhagen Economics):

Undersökning om skälet till att svensk casinospelare väljer casinon utan svensk licens

58% av deltagarna svarade alltså att bättre bonuserbjudanden bidrog i mycket stor, eller stor del till anledningen att man antingen övervägt eller att man valde att spela på olicensierade spelsajter.

Källa: Copenhagen Economics

Det har dessutom under år 2023 utförts ytterligare 3 studier där man försökt ta reda på kanaliseringsgraden i Sverige och i en analys av datan som framkom från dessa studier (utförd av Gullers Grupp) uppskattades det att den totala kanaliseringsgraden som inkluderade alla vertikaler över tid har sjunkit från 97% till 82% sedan det svenska licenssystemet trädde i kraft 2019. Kanaliseringsgraden var lägst för nätcasino (74%) och högst för lotterier, online bingo och trav (93%).

Källa: BOS seminarium 2023

Man bör också konstatera att Spelinspektionens mål är att nå en kanaliseringsnivå på 90%, vilket BoS med all rätt anser är för lågt. Branschorganisationen för Onlinespel menar att man borde höja målet till en kanaliseringsnivå på 95% för att den licensierade spelmarknaden ska fungera bra. För att jämföra kan vi ta spelmarknaden i Storbritannien som exempel, där kanaliseringsgraden ligger på 98% och där bortfallet till olicensierade webbplatser endast består av cirka 2%.

För att få en bättre bild av hur mycket pengar som omsätts hos vilka typer av aktörer kan du titta i nedanstående tabell, som är en uppskattning av hur mycket licensierade och olicensierade aktörer omsätter per år. Tabellen på spelmarknaden år 2015 till 2022 redovisas i nettoomsättning (efter utbetalda vinster) i miljarder kronor.

Aktörer20152016201720182019202020212022
Aktörer med tillstånd16,617,217,216,724,824,726,027,4
Aktörer utan tillstånd4,34,85,56,72,0*2,6*2,4*2,1*

*Dessa siffror är en uppskattning från Spelinspektionen utifrån data från det brittiska analysföretaget H2 Gambling Capital. Det saknas faktiska uppgifter om hur mycket det spelas hos spelbolag utan tillstånd.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Med tanke på att studierna från Copenhagen Economics gjordes år 2020 ville jag se om det fortfarande finns ett intresse för att spela på olicensierade sajter från Sverige. Jag gjorde därför egna efterforskningar genom att använda digitala marknadsföringsverktyg såsom Semrush & Ahrefs för att jämföra olika söktermer på Google och se vilken sökvolym dessa har från användare som googlar från Sverige. På så sätt kan man åtminstone se om det fortfarande finns ett stort eller litet intresse för olicensierade casinon och bettingsidor år 2023. Istället för att bara skriva ut sökvolymen i siffror skapade jag en graf, vilket du kan se här under: 

Graf som innehåller statistik kring vad svenska casinospelare söker på Google

Det är tydligt att sökvolymen från svenska casinospelare är betydligt högre när det kommer till att hitta sajter utan licens. Faktum är att sökvolymen för söktermer som berör olicensierat spel ligger på 38 150 per månad och endast på 18 880 per månad för licensierat spel. Man bör dock ha i åtanke att detta är en uppskattad sökvolym och inte ett reellt värde. Jag gjorde även en jämförelse av två populära söktermer för licensierat & olicensierat spel från Sverige via Google Trends, vilket du kan se här nedan:

Graf med statistik om sökordstrender för casino med svensk licens och casino utan svensk licens

Den idiomatiska käppen fortsätter med proposition 2022/23:33

Proposition 2022/23:33 började gälla från den första juni 2023 och innebär bland annat att betaltjänstleverantörerna nu har i uppgift att se till att transaktioner till och från svenska spelare och spelsajter utan svensk licens blockeras. Det betyder i praktiken att betalleverantörer som används på casinon som både agerar i Sverige och utomlands kommer att behöva blockera svenska casinospelares transaktioner till och från ett utländskt casino utan svensk licens och att dessa betaltjänster har en skyldighet att lämna uppgifter till FI och Spelinspektionen som berör sådana transaktioner.

Det bör dock återigen konstateras att det inte är olagligt för svenska spelare att spela på utländska casinon, men det är olagligt för dessa casinon utan svensk licens att inrikta sig på svenska casinospelare. Detta sker som ett steg i ledet för att öka kanaliseringsgraden till den svenska spelmarknaden och försvåra för de olicensierade aktörer som inriktar sig på svenska casinospelare.

Sanningen är att det alltid kommer att finnas sätt att kringgå denna typ av betalningsblockering för de som är tillräckligt insatta, till exempel genom att spela casino med kryptovaluta som inte är spårbar och som heller inte går att blockeras i samma utsträckning. Även om jag personligen har full förståelse för denna typ av reglering, tror jag att en kombination av lättare bonusrestriktioner och restriktiva regleringar är den framgångsrika vägen till att kunna nå det statliga kanaliseringsmålet på 90%.

Källa: Proposition 2022/23:33

Vill man få tillbaka spelarna måste man börja där skon klämmer - vädjan till Sveriges Riksdag och Spelinspektionen

Problematiken med dessa spelregleringar

Det känns som att det oftast är casinospelaren som i slutändan drabbas av dessa typer av regleringar, även om dess motiveringar har formulerats på ett sådant sätt som fått det att verka som att det är i spelarens bästa intresse. Kanske finns det viss sanning i att det i större grad handlar om förlorade skatteintäkter, än vad det handlar om casinospelarnas nöjdhet med spelmarknaden. I en idealisk värld hade jag velat att man i första hand undersöker vad svenska casinospelare tycker borde förändras och att man sedan varit villig att rannsaka restriktioner som kan ha bidragit till att det över huvud taget finns ett intresse att söka sig utanför den svenska spelmarknadens gränser.

Låt oss nu titta närmare på den bakomliggande problematiken och varför jag tror att man som svensk casinospelare söker sig utanför den svenska spelmarknaden:

  1. Onödigt krångliga bonusvillkor som enkelt kan resultera i förlorade vinster för spelaren: Endast 1 bonus per spelare och licenshavare och endast vid det första speltillfället gäller i Sverige och eftersom en licenshavare kan äga och driva flera varumärken under samma licens innebär det att man som casinospelare ofta inte är berättigad en bonus, trots att man är ny spelare och att det är det första speltillfället på casinot. Ansvaret ligger nämligen till stor del på spelaren att kontrollera om man tidigare har tagit del av en bonus på något av licenshavarens övriga varumärken. Det finns sammanlagt cirka 90 licenshavare för onlinespel och betting i Sverige, men över 250 nätcasinon och bettingsidor. Det betyder dels att du inte kommer att kunna ta del av omkring 100 välkomsterbjudanden (eftersom så många sajter delar licens) och det betyder även att det finns ett stort utrymme för misstag, eftersom det kan vara svårt att komma ihåg exakt vilka sajter som man har spelat på sedan spellagen trädde i kraft i början av januari 2019. För att ge ett konkret exempel kan du som spelare ta del av en bonus på ett nytt svenskt casino och vinna pengar från dessa bonusmedel som sedan blir konfiskerade, om det visar sig att du inte hade rätt att ta del av bonusen i första taget eftersom du efter starten av 2019 hade tagit del av en bonus hos något av licenshavarens andra varumärken.
  2. Tävlingar: Med svansarna rättfärdigat placerade mellan benen tog licenshavarna bort allt som hade med tävlingar och priser att göra, eftersom priser från dessa eventuellt kunde anses som en typ av bonus. Eftersom bonusar medvetet inte definieras i spellagen var det ingen som ville försätta sig i en situation där man skulle bli uppmärksammad från den stora stygga Spelinspektionen, som vid felsteg kunde ge ut en varning, sanktionsavgift eller i värsta fall återkalla ett spelbolags spellicens. Så här formulerade Spelinspektionen anledningen till detta; "Spelinspektionen ger inte några förhandsbesked angående tolkningen av bestämmelserna om bonus. Detta innebär att det är upp till licenshavaren att tolka och följa bestämmelserna utifrån vad som följer av lag, förordning och förarbeten."
  3. Månatlig återbäring av förluster: Även så kallad cashback anses vara en form av bonus, oavsett om den betalas ut i riktiga pengar eller inte. Cashback är en förmån som innebär att man får tillbaka en viss procent av ens månatliga eller veckovisa förluster och på vissa olicensierade spelsajter kan man få dessa utbetalda i direkt uttagbara pengar. Dessa typer av casino bonusar utan omsättningskrav existerar inte längre på licensierade casinon.
  4. Betalmöjligheter: Kryptovaluta av alla dess slag får man heller inte använda som betalmedel på casino i Sverige, fastän virtuell valuta är fullkomligt laglig att köpa och sälja och det är dessutom beskattningsbart. Endast svenska kronor får användas på casinon med svensk licens.
  5. Gamification & lojalitetsprogram: Att ha tillgång till ett lojalitetsprogram eller spelprogression med belöningar (så kallad "Gamification") är ytterligare saker som inte längre existerar i Sverige. Det är intressant att se hur olika typer av konsumtion och underhållning behandlas i vårt samhälle. Medan vissa aktiviteter som att handla resor och kläder med kreditkort har förmånliga lojalitetsprogram och belöningar, saknas liknande möjligheter för casinospelare att få extra förmåner inom den svenska spelmarknaden. Detta väcker frågor om hur vi som samhälle värderar olika former av nöje och konsumtion.

Jag vill påpeka att det inte nödvändigtvis är de laglydiga spelbolagen med svensk licens fel att dessa saker fattas på deras sajter. Faktum är att en stor del av dessa saker fanns tillgängliga på deras nätcasinon för cirka 5 år sedan. Den naturliga konkurrensen som uppstod för att locka till sig de svenska spelarna skapade en otrolig kapplöpning som i första hand gynnade spelarna. Idag ser vi en stillastående marknad, där den ena sajten är den andra lik - mycket på grund av de hårda ramarna man som licenshavare måste förhålla sig till. Det har blivit tvärstopp på utvecklingen och likaså tvärstopp på spelarnas tillgängliga förmåner. 

Jag anser dock inte att allt det ovanstående nödvändigtvis behöver komma tillbaka till Sverige för att kunna skapa en mer attraktiv spelmarknad som färre svenska casinospelare väljer att söka sig utanför. Vissa av ovan nämnda ting kan absolut utgöra ett hinder när det kommer till att spela casino ansvarsfullt, inte minst för problemspelare. Det är otroligt viktigt att det finns regleringar där för att skydda casinospelare mot ett överdrivet spelande. Med det sagt så tycker jag dock att det är dags för lagstiftarna att byta fot och utvärdera dessa 5 år av hårda restriktioner, som dessutom präglats av ännu hårdare temporära spelrestriktioner som inte heller fungerade särskilt bra.

Det är dags att byta fot och börja använda sig av den idiomatiska moroten. Vädjan till Spelinspektionen och Sveriges Riksdag.

Slutord: Hur vi gör spelmarknaden mer attraktiv och förmånlig för oss alla?

Hur kan vi bättre lösa detta problem genom att kombinera den idiomatiska moroten med käppen, istället för att endast fokusera på det sistnämnda? Det vill säga: hur skapar vi incitament för de spelare som valt att spela olicensierat att komma tillbaka till den svenska spelmarknaden och samtidigt gör spelmarknaden tillräckligt attraktiv för att förhindra ytterligare bortfall? Eftersom käppen har använts flitigt under de senaste införda spelregleringarna tycker jag att vi gott kan fokusera på den ordspråkiga moroten. 

Först och främst borde det inte vara så pass invecklat som det är att ta del av välkomstbonusar idag. Att behöva föra en diariebok kring vilka casinon som man har tagit del av en bonus hos sedan början av 2019 är inte rimligt att casinospelare i Sverige ska behöva göra varenda gång som man vill ta del av en bonus. Hips vips registrerar man sig som ny spelare på ett svenskt casino och tar del av välkomstbonusen utan att göra förhandsjobbet som krävs, sedan vinner man pengar och en dag eller två efter ett begärt uttag får man i svar av casinot att man inte hade rätt att ta del av bonusen till att börja med. Det hela slutar då i att man förlorar både bonus och alla vinster som härrör därifrån. Jag anser att man borde göra det enklare för casinospelare i Sverige att ta del av välkomstbonusar, det är inte rimligt att förvänta sig att man ska kunna komma ihåg varenda spelsajt som man spelat hos under de senaste 5 åren. En bonus per casinosajt och spelare hade varit att föredra över 1 bonus per licenshavare och spelare, eftersom det hade förenklat processen enormt och samtidigt minskat den nuvarande risken för misstag.

Som det ser ut verkar dock en liberalisering av bonusregleringarna inte finnas på tapeten, åtminstone inte enligt riksdagsledamöterna Kristina Axén Olin (M) och Angelika Bengtsson (SD), som skakade på huvudet instämmande. Den förstnämnda sade nämligen följande under ett lunchseminarium som hölls av Branschorganisationen för Onlinespel:

Jag skulle säga utan att föregå någon politisk diskussion: det kommer inte att finnas en politisk majoritet i riksdagen för att liberalisera reglerna för spel. Det finns inte en chans att få igenom en sådan liberalisering.

— Kristina Axén Olin (M)

Dessutom tycker jag att vad som räknas som bonus borde definieras tydligare i spellagen, eller åtminstone så borde det definieras vad man kan ge till spelarna utöver en välkomstbonus om något sådant existerar, det vill säga om det nu är så att man inte vill måla in sig i ett hörn genom att definiera vad man inte får göra. Specifikt förstår jag inte hur riktiga och direkt uttagbara pengar som ges tillbaka till spelarna utan tillhörande omsättningskrav anses vara en bonus? Det vill säga om det är riktiga pengar som går att ta ut direkt efter krediteringen. När alla aktörer är rädda för att bli tillrättavisade av den ordspråkiga käppen vågar ingen licenshavare ge ut förmåner vars definition befunnit sig i en 5-årig gråzon.

Jag förstår dock att förhindrandet av spelproblem och överdrivet spelande är av yttersta vikt och att det inte är en enkel sak att lösa en perfekt balansgång i sammanhanget. Det går såklart inte bara att rasera de skyddsåtgärder man har tagit, men jag anser att man har gått några steg för långt och att det finns utrymme för att göra spelmarknaden mer attraktiv och förmånlig för oss alla, samtidigt som den skyddar oss mot överdrivet spelande. Min personliga åsikt är att det finns otroligt mycket bra med den svenska licensen och jag rekommenderar aldrig någon att spela på utländska casinon över huvud taget, men jag tycker dock att lagstiftarna behöver se över sina nuvarande spelregleringar och hitta sätt att använda den idiomatiska moroten istället för att huvudsakligen fokusera på det motsatta.

Jag vill avsluta med BoS nionde punkt för den svenska omregleringens framgång:

Den svarta spelmarknaden utestängs genom att skapa ett licenssystem som är attraktivt att verka i, för såväl spelbolag som dess kunder. Systemets hållbarhet kommer att avgöras av dess attraktivitet och inte genom försök att bygga hinder av typen IP-blockering och kreditkortsblockering. I slutändan är det alltid kunderna som bestämmer.

- Branschorganisationen för Onlinespel

Källor som inte redan omnämnts

Robert Bergman
skriven av

Robert Bergman

Robert Bergmans LinkedIn profil

Robert Bergman anslöt sig initialt som senior editor hos oss i början av 2022 och blev således en del av det heltidsanställda teamet på Svenskacasino.se. Han har sedan dess bidragit med sin omfattande kunskap inom den svenska spelmarknaden och dess regleringar. Hans fokusområden involverar inom kommersiellt onlinespel, vadhållning och diverse sportevenemang. Med en arbetslivserfarenhet som inkluderar arbete på nätcasino och flera andra ledande jämförelsesajter som inriktar sig på den svenska spelmarknaden, har Robert snabbt etablerat sig som en nyckelperson Svenskacasino.se. Sedan mars 2024 har Robert fått ett bredare ansvarsområde och jobbar numera som SEO Specialist, vilket är hans nuvarande roll på denna webbplats.

Hans passion för spelbranschen och skicklighet inom redigering och skrift har varit avgörande för att säkerställa att vår webbplats fortsätter att förse våra läsare med djupgående och högkvalitativt innehåll, samt att upprätthålla vår fortsatta roll som en pålitlig resurs för allt som har med spel om pengar att göra. Med sin kombination av teknisk kompetens, branscherfarenhet och skrivfärdigheter är Robert en av hörnstenarna som gör denna webbplats till en pålitlig källa för alla typer av casinoentusiaster.
Betinia Casino
Exit Button
100% Välkomstbonus upp till 2 500 kr

18+ | Spela ansvarsfullt | Regler och villkor gäller | Endast nya spelare