Fibonacci som strategi i betting

2020-12-30

Simon Pålsson

Fibonacci som strategi i betting

Det finns många olika system och strategier att använda inom spel, casino och betting. Anledningen är att många försöker hitta systematik i sitt sätt att spela och det är någonting som går att härleda flera hundra år tillbaka i tiden. I grunden går det alltid att hitta matematiska kopplingar till sitt spelande och det är dessa uråldriga, men fullkomligt relevanta bettingsystem, som är verksamma fortfarande i dag.

Ett av dessa heter Fibonacci Betting System eller Fibonacci Roulette Betting System, lite beroende på vem du frågar. Fibonacci strategin är dock till för den som vill ha en matematiskt förhållningssätt när man spelar på casino online eller i verkligheten och anledningen till att det har blivit så populärt är enkelt.

Fibonacci strategi är nämligen enkel att lära sig, lätt att applicera och går att förankra i vetenskapen och matematiken. Det är den typen av saker som får folk att generellt sett förhålla sig mer positiva till strategier, snarare än att det är mer slumpmässigt baserat och inte går att förankra i någonting bestående.

För att ge dig bästa möjlighet att applicera Fibonacci betting system på bästa sätt och förstå innebörden av systemet kommer vi i detta avsnitt gå igenom precis vad du behöver veta, men också gå igenom historien bakom Fibonacci strategi. Det är den typen av förkunskap som krävs som en grund för att rakt igenom förstå hur man ska använda sig av bettingstrategin.

Hur fungerar Fibonacci strategin?

Först och främst är det förstås viktigt att förstå hur Fibonacci-strategin fungerar och hur man ska applicera Fibonaccis betting system när man själv spelar casinospel. Det är egentligen ganska enkelt när man väl har lärt sig det, men det gäller att man har en djup förståelse för hur det fungerar, inte minst när spelandet går snabbt.

Det man ska ha med sig är att Fibonacci-siffrorna finns inom sannolikhetsläran och där är det en nummersekvens, eller siffersekven.

Sekvensen i Fibonacci börjar med 0 och 1. Nästkommande summa blir summan av de två tidigare siffrorna i sekvensen.

Det gör att nummersekvensen snabbt växer från låga nummer 0 och 1 och sedan snabbt går upp till väldigt höga nummer.


Fibonacci siffersekvens: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 och så vidare….


Inom matematiken använder man sig av dessa Fibonacci siffror på många olika sätt och det går att praktisera i en rad olika tappningar för att ha nytta av. Den som har skrivit ett högskoleprov har säkerligen sett liknande nummerföljder där man ska försöka lista ut vilket som är nästa nummer, någonting som påminner en del om hur Fibonacci siffrorna fungerar. Här är dock skillnaden att det är förutbestämt att det är de två tidigare siffrorna som ligger helt till grund för nästa siffra.

Det är tack vare dess starka fäste inom matematiken som Fibonacci siffrorna nu har fått en stark bäring inom casinospelande och inom roulette. Där har man valt att använda sig av Fibonacci strategin under lång tid och det faktum att det är aktuellt än i dag tyder på dess storhet.

Praktiska exempel

Men hur fungerar då Fibonacci strategi på roulette och hur applicerar man Fibonacci siffrorna som ett roulette betting system i praktiken?

Egentligen är det ganska självklart att förstå resonemanget bakom strategin som helt enkelt handlar om att följa siffrorna och den sekvens som radats upp tidigare i det här avsnittet. Scrolla upp för att få en full förståelse för hur Fibonacci betting system fungerar genom att först lära dig nummersekvensen.

Använd i spel med två utvägar

Fibonacci system

Du ska göra dina satsningar hela tiden efter Fibonacci sekvensen och det går såklart att börja systemet på en annan siffra, men allra helst ska du utgå från systemet med 0, 1 och sen låta satsningarna öka markant hela tiden.

Det kommer att leda till allt större insatser och det kommer att täcka dina behov av att spela för större insatser, om du känner ett sådant. Med andra ord börjar du med små satsningar och avslutar sedan med större satsningar.

Precis som andra viktiga bettingsystem inom roulette och casino är Fibonacci strategi någonting som har designat för att spela med jämna insatser. Alltså saker som udda/jämn eller rött/svart. Det är alltså ett system som ska användas på bets där det huvudsakligen finns två olika alternativ att välja bland. Det är först när det är ett sådant casinospel som väntar som det går att använda Fibonacci betting system till fullo och förvänta sig den matematiska effekten som är uträknad.

Exempel. Du kan börja precis med vilken satsning du vill, men i det här exemplet nedan använder vi oss av 5 kronor som startinsats. Det är en ganska låg insats för många casinospelare och den går såklart att anpassa precis hur man vill. Det viktiga här är snarare systemet och sekvensen som används, inte exakt vilken summa som står i exemplet.

Satsningar enligt Fibonacci-strategin: 5kr, 5kr, 10kr, 15kr, 25kr, 40kr, 65kr, 105kr, 170kr och så vidare…

Det du gör allra först är att placera den initiala insats som du har bestämt dig för på förhand och som inleder den sekvens som du har satt ihop.

  • Om du vinner på spelet ska du fortsätta göra samma satsning tills det att du förlorar din insats.
  • När du förlorar tar du dig vidare på sekvensen. Med andra ord tar du dig ett steg vidare för varje förlorad insats och du kommer då att klättra dig längs sekvensen.

I fallet ovan är det alltså 5 kronor stor insats som gäller på varje spel fram till det att du förlorar. Då blir det 5 kronor igen, eftersom det är nästa steg på nummersekvensen. Men nästa förlust genererar en insats på 10 kronor. Därefter fortsätter du att ta dig ett steg på den förutbestämda nummersekvensen vid varje förlorad insats.

Men det slutar inte där. Det gäller också att göra förändringar i insatserna när man har vunnit ett bet. När du vinner en satsning ska du gå tillbaka två steg i sekvensen. Det innebär alltså att man tar sig tillbaka till en lägre insats igen och att det då blir inte ett, utan två, hela steg tillbaka på nummersekvensen. Om du har spelat för 65 kronor enligt exemplet ovan, och vinner, ska du med andra ord sätta insatsen på 25 kronor vid nästa spel.

Exempel på Fibonacci roulette betting system i praktiken:

Insatsföljd (Fibonacci strategi) 5 kr 5 kr 10 kr 15 kr 25 kr 40 kr 65 kr 105 kr 170 kr
Din insats: 5 kronor 5 kronor 10 kronor 15 kronor 5 kronor 10 kronor 5 kronor 5 kronor 10 kronor
Vinst/förlust: Förlust Förlust Förlust Vinst Förlust Vinst Förlust Förlust

💡 Ett tips när man ska spela med Fibonacci roulette betting strategi är att redan på förhand skriva ner vilka insatser som gäller och hur sekvensen kommer att utvecklas över tid. Det finns flera anledningar till varför det är ett klokt sätt att planera på, men främst handlar det om att roulette kan gå väldigt snabbt och att det då kan infinna sig en stress om man inte har koll på vilken insats det är som gäller vid nästa bet.

Tänk också på att själva anledningen till att använda sig av en förutbestämd bettingstrategi, speciellt ett bettingsystem som har sin förankring i matematiken, är att man ska kunna förutse resultat på ett sätt som inte går annars i slumpmässigt baserade spel. Men om man blir stressad, missar var man är i nummersekvensen, placerar fel insats och kommer ur rytm kan man inte förvänta sig samma matematiska grund i det man spelar för. Då försvinner också nyttan av att använda sig av Fibonaccis betting strategi när det kommer till roulette och andra populära casinospel.

Man ska också ha med sig att Fibonacci systemet egentligen aldrig tar slut och att nummersekvensen kan fortsätta i all oändlighet. Det är det fina med den här typen av matematiskt förankrade nummerföljder, som blir enkla att räkna ut och att spela efter, eftersom det inte bryts eller når något tak.

Som vi har nämnt tidigare är det en stor fördel att skriva ner vilka siffror det är som gäller framöver eftersom det kan bli stressigt att hålla koll på en längre kedja av nummer när man spelar online, där det tenderar gå betydligt snabbare än när man spelar på ett landbaserat casino.

Fibonacci roulette

Fibonacci betting system: Fördelar och nackdelar

Så vilka är fördelarna med att spela enligt denna Fibonacci strategi? Den stora fördelen med alla typer av bettingstrategier när det kommer till roulette och andra casinospel är att det öppnar för en logik och ett systematiskt sätt att spela. En stor nackdel som många slumpmässiga casinospelare har är att man inte följer ett mönster och att man då löper större risk att tappa kontrollen.

En annan fördel med Fibonacci strategi, jämfört med många andra strategier som finns på marknaden i dag, är att det också är relativt billigt. Generellt sett blir kostnaden för dina insatser inte lika stor som i Martingale, för att nämna ett exempel. Det har också att göra med det faktum att du går fram och tillbaka på nummersekvensen.

Om man vill kunna tillskansa sig fördelen och nyttan av att spela utifrån en bettingstrategi som är förutbestämd är det en förutsättning att man kan bruka den hela vägen in. Om man då använder sig av Fibonacci betting system löper man inte samma stora risk att behöva öka insatserna så pass markant att man inte längre har råd. Men tänk alltid på att försöka ha en så stor bankrulle som möjligt.

D'Alembert betting system har egentligen liknande nackdelar som det här Fibonacci betting systemet har. Det rör sig om det faktum att en vinst inte med säkerhet garanterar att du kan hämta tillbaka alla dina förluster. Dina framtida vinster täcker alltså inte dina tidigare förluster i alla fall. Ett exempel är om du förlorar de tre första satsningarna, men vinner sen. Då har du vunnit 15 kronor, men har trots det 5 kronor mindre än vad du började med i ditt ursprungliga saldo.

Fibonacci blackjack betting system

Fibonaccis strategi går att applicera på många olika casinospel – men det kräver att det är spel där det går att lägga bets med två huvudsakliga alternativ. Det vill säga där man kan satsa på rött/svart eller udda/jämnt. Men inom blackjack kan du som bekant spela på högre eller lägre och därmed kan man även använda Fibonacci systemet inom detta välkända casinospel.

När du använder dig av Fibonacci strategin på blackjack är principen dock precis likadan som inom andra casinospel och det viktiga är att du har förståelse för matematiken bakom. Det är också viktigt med förberedelserna. Det är sådant som vi har gått igenom i ovanstående avsnitt.

Exempel på Fibonacci betting system för blackjack:

1kr ➡️ förlust ➡️ 1kr ➡️ förlust ➡️ 2kr ➡️ förlust ➡️ 3kr ➡️ förlust ➡️ 5kr ➡️ förlust ➡️ 8kr ➡️ vinst ➡️ 3kr ➡️ vinst ➡️ 1kr

För varje förlust flyttar du dig ett steg längre fram på nummersekvensen och därmed ökar din insats, och vid varje vinst hoppar du tillbaka två steg på samma nummersekvens och sänker din insats. Tänk på att ha nummersekvensen klar för dig på förhand och att den är beroende av din initiala insats. Det är mönstret, att nästa nummer är summan av de två tidigare numren, som är det vitala.

Fibonacci blackjack

Fibonacci Roulette betting system

Det må vara ett progressivt sätt att spela casinospel på, men det faktum att Fibonacci roulette betting system inte är fullt lika aggressivt som exempelvis Martingale gör att det har blivit en favorit för många spelare. Det går att applicera på många olika klassiska casinospel, men frågan är om det inte passar allra bäst på roulette? Det är på många sätt urmodern till casinospel online och i verkligheten.

När du ska spela med Fibonacci strategi på roulette är det en klok idé att bestämma dig för en startinsats och sedan skriva ner nummersekvensen som följer innan du börjar spela. Då har du koll på nästa bet. Med tanke på att roulette är ett ganska snabbt casinospel, speciellt roulette på nätet, är det bra att kunna fokusera på spelandet och inte behöva göra huvudräkning mitt i stressen.

Exempel på bets i roulette och dess utgång (Fibonacci-strategi)

Runda 1. Satsa 10 och du förlorar

Runda 2. Satsa 10 och du förlorar

Runda 3. Satsa 20 och du förlorar

Runda 4. Satsa 30 och du förlorar

Runda 5. Satsa 50 och du förlorar

Runda 6. Satsa 80 och du förlorar

Runda 7. Satsa 130 och du vinner

Runda 8. Satsa 50 och du vinner

Runda 9. Satsa 20 och du förlorar

Runda 10. Satsa 30 och du vinner

I exemplet ovan är den startande insatsen 10 kronor och nummersekvensen fortsätter sedan med 10, 20, 30, 50, 80 och så vidare. Du räknar ut nästkommande nummer i sekvensen genom att lägga ihop de två tidigare numren.

SpelbolagAntal RoulettespelRoulette-utvecklareAntal Live RoulettespelAntal livespelBesök sida
LeoVegas Casino 54 4 54 141 Besök sida 18+. Gäller nya spelare vid första insättningen. 20x omsättningskrav. Giltigt i 60 dagar.Regler & villkor gäller. Regler & villkor gäller | stodlinjen.se | Spelpaus.se | Spela ansvarsfullt.
Betsson Casino 74 5+ 39 166 Besök sida 18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen | Spelpaus | Regler & villkor gäller
Klirr Casino 3 3 12 32 Besök sida 21+ | Spela ansvarsfullt | www.stodlinjen.se | Regler & villkor gäller

Fibonacci betting system på Baccarat

Ett populärt casinospel som många väljer att prova antingen online eller hos sitt lokala casino är klassikern baccarat. Precis som när det kommer till roulette eller blackjack är det här ett casinospel som passar utmärkt för att använda sig av Fibonacci betting system på.

Det faktum att det här är en bettingstrategi som har sin förankring i matematiken och vetenskapen gör att den går att applicera på många casinospel, såvida det är casinospel som då följer modellen med att man ska göra två huvudsakliga val och att man placerar upprepade bets. Det är så klassikerna inom casinovärldens utbud är utformade och har varit i flera hundra år.

Martingale strategin och D’Alembert strategin är två andra favorit till betting system som används för att spela på baccarat, men det är många spelare som istället har Fibonacci strategi som sin favorit. Det vore konstigt att inte lita på ett matematiskt system som har över 800 år på nacken, men som håller än i dag.

När du ska spela baccarat med Fibonacci strategi rekommenderas att skriva ner din nummersekvens direkt. Den räknar du ut genom att sätta din startinsats och sedan skriva nästa nummer i en serie av nummer. Nästa nummer som kommer består alltid av summan av de två tidigare. En viktig sak här är att inte gå ut för hårt, utan använda sig av en startinsats som går att täcka med bankrullen i ett längre perspektiv.

5kr, 5kr, 10kr, 15kr, 25kr, 40kr, 65kr, 105kr, 170kr och så vidare är ett bra exempel på insatskedja som du kan använda dig av för baccarat.

Exempel på Fibonacci betting system på baccarat:

Spel 1: Satsa 5 kronor, förlora

Spel 2: Satsa 5 kronor, förlora

Spel 3: Satsa 10 kronor, förlora

Spel 4: Satsa 15 kronor, vinna

Spel 5: Satsa 5 kronor, förlora

Spel 6: Satsa 10 kronor, vinna

Fibonacci baccarat

Fibonacci betting system till Craps

Det klassiska tärningsspelet Craps är en gömd pärla inom casinovärlden och har en tendens att glömmas bort i det digitala, onlinebaserade casinoklimatet. Men det finns fortfarande många som älskar att spela craps online eller på ett landbaserat casino.

Om du spelar craps kan du också använda dig av Fibonacci strategi och principen är precis den samma som inom alla andra casinospel. För att få bra ordning och styr på matematiken bakom detta system rekommenderas ovanstående avsnitt om hur uträkningen av din nummersekvens går ut, och vilka för- och nackdelar det finns med systemet.

Om vi antar att nummersekvensen du använder dig av för dina insatser börjar med 1 krona kommer den att se ut enligt följande: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 22, 35 och så vidare.

Exempel på satsningar med Fibonacci betting system i craps:

1kr ➡️ förlust ➡️ 1kr ➡️ förlust ➡️ 2kr ➡️ vinst ➡️ 1kr ➡️ förlust ➡️ 1kr ➡️ förlust ➡️ 2kr ➡️ förlust ➡️ 3kr ➡️ vinst

SpelbolagCasinospelSlotsLive CasinospelRoulettespelBesök sida
Casinostugan Casino 1147 1111 36 9 Besök sida 18+. Minsta insättning är 100 svenska kronor. Gratissnurr och 100 kr på Nordic Ruby Lounge är fria från omsättningskrav. Bonus och insättning omsätts 20x på casino och live casino. 60 dagar. Erbjudandet gäller endast nya kunder vid första speltillfället. Regler & villkor gäller. Spela ansvarsfullt | Stödlinjen | Spelpaus
LeoVegas Casino 2220 2020 141 54 Besök sida 18+. Gäller nya spelare vid första insättningen. 20x omsättningskrav. Giltigt i 60 dagar.Regler & villkor gäller. Regler & villkor gäller | stodlinjen.se | Spelpaus.se | Spela ansvarsfullt.
Klirr Casino 1092 1092 32 3 Besök sida 21+ | Spela ansvarsfullt | www.stodlinjen.se | Regler & villkor gäller
Simon Pålsson
skriven av

Simon Pålsson

@BaraBetting

Simon är mediavetare och arbetar nu på SvenskaCasino som innehållsproducent med fokus på den svenska spelindustrin, men också den globala casino- och bettingmarknaden i stort. I det ingår att ha fokus på den svenska spelmarknaden och ha koll på nyheter inom casino- och bettingvärlden där spelutvecklare, spelbolag och andra aktörer samverkar. Dessutom har Simon stark kännedom om sportens värld och med en förkärlek till betting ser Simon ofta till att ha ett spelperspektiv på stora sporthändelser.

Casinostugan Casino
Exit Button
100% upp till 3 000 kr + 100 free spins & 100 kr i live casinot

18+. Min insättning 100 kr. Max Bonus 3000kr. Endast nya kunder. Omsättningskrav 20x i Casino & Live Casino. . Giltigt i 60 dagar. Stodlinjen.se, Spelpaus.se, Spela Ansvarsfullt. Fullständiga regler och villkor gäller